commayn

Contact Information:

commayn
Company Code:

address
350001
xiamen, fujian
China

Phones: 8605922343434
Faxes: 8605922343434

Contact by e-mail
http://www.bibiiii.com

Representatives:


  Mr. first last
china
Contact by e-mail
Phones: 8605922343434
Languages: english